Bu internet sitesini (Kısaca “Corapkurdu.com” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Corapkurdu.com’da sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Corapkurdu.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanım koşulları

Corapkurdu.com’da sunulan hizmetler Nurettin ÖZKAYMAK (bundan böyle kısaca “Çorap Kurdu” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve Corapkurdu.com’un yasal sahibi Çorap Kurdu olup, Corapkurdu.com üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Çorap Kurdu’a aittir.

İşbu kullanım koşullarını Çorap Kurdu gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak Corapkurdu.com’da yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Corapkurdu.com hizmetlerinden yararlanan ve Corapkurdu.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Çorap Kurdu tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Çorap Kurdu, bu Corapkurdu.com’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Sözleşme tanımları

Corapkurdu.com:Çorap Kurdu tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: Çorap Kurdu’dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Çorap Kurdu tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca “ÜYE” olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile Corapkurdu.com’daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi Corapkurdu.com’daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. “Üye adı” üyeye özeldir ve aynı “Üye adı” iki farklı ÜYE’ye verilmez.

KULLANICI: Çorap Kurdu web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: Corapkurdu.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Corapkurdu.com’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: Corapkurdu.com’da ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Corapkurdu.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Çorap Kurdu arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Corapkurdu.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

Hizmetlerin kapsamı

Çorap Kurdu’un, Corapkurdu.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

Çorap Kurdu’un, Corapkurdu.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Çorap Kurdu’na ait https://corapkurdu.com.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Çorap Kurdu adına ayıpsız olarak teslimidir.

Çorap Kurdu, Corapkurdu.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Corapkurdu.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Corapkurdu.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Çorap Kurdu tarafından belirlenecek ve Corapkurdu.com’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Çorap Kurdu, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Corapkurdu.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Genel hükümler

Corapkurdu.com üzerinden, Çorap Kurdu’nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Corapkurdu.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Çorap Kurdu’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. Çorap Kurdu bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Çorap Kurdu’nun uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Çorap Kurdu, Corapkurdu.com’da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen,Corapkurdu.com üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Corapkurdu.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Corapkurdu.com’a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Corapkurdu.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Corapkurdu.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Çorap Kurdu’nun Corapkurdu.com’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

KULLANICI ve ÜYE, Corapkurdu.com’daki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Corapkurdu.com’un garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın ve ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Çorap Kurdu sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Çorap Kurdu sorumlu değildir.

Çorap Kurdu, işbu Corapkurdu.com ve Corapkurdu.com uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve Corapkurdu.com’u kullanma koşulları ile Corapkurdu.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Corapkurdu.com’a ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Corapkurdu.com’da yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Corapkurdu.com’un kullanımı ya da Corapkurdu.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.Çorap Kurdu, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Corapkurdu.com dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Çorap Kurdu’nun, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Çorap Kurdu çalışanlarının ve yöneticilerinin, Çorap Kurdu yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Çorap Kurdu, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

Corapkurdu.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Corapkurdu.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, Corapkurdu.com dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Çorap Kurdu ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin Corapkurdu.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Çorap Kurdu’nun doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu Corapkurdu.com’un sahibi Çorap Kurdu’dur. BuCorapkurdu.com’da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Corapkurdu.com’un sunumu Çorap Kurdu’nun ya da Çorap Kurdu’nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu Corapkurdu.com’daki bilgilerin ya da Corapkurdu.com sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile Corapkurdu.com içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesaire imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Corapkurdu.com yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Çorap Kurdu ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Çorap Kurdu hizmetlerini, Çorap Kurdu bilgilerini ve Çorap Kurdu’nun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Çorap Kurdu’nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Çorap Kurdu’nun yazılı izni ile mümkündür.

Çorap Kurdu, Corapkurdu.com üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Çorap Kurdu aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Corapkurdu.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Çorap Kurdu için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Çorap Kurdu’un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu Corapkurdu.com Kullanım Koşulları dahilinde Çorap Kurdu tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Çorap Kurdu; Çorap Kurdu hizmetleri, Çorap Kurdu bilgileri, Çorap Kurdu telif haklarına tabi çalışmaları, Çorap Kurdu ticari markaları, Çorap Kurdu ticari görünümü veya bu Corapkurdu.com vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sorumluluğun sınırlandırılması

Çorap Kurdu, Corapkurdu.com’a erişilmesi, Corapkurdu.com’un ya da Corapkurdu.com’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Çorap Kurdu, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Corapkurdu.com’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Corapkurdu.com’un kullanılması ile Çorap Kurdu’nun, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Sözleşmenin devri

Çorap Kurdu, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Çorap Kurdu işbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI”nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Çorap Kurdu açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Çorap Kurdu’nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak hukuk ve yetki

İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Çorap Kurdu’nun, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Yürürlülük ve kabul

“İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”, Çorap Kurdu tarafından Corapkurdu.com içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini Corapkurdu.com’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Çorap Kurdu, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Corapkurdu.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Buraya tıklayarak ana sayfamıza ya da buradan mağaza sayfamıza ulaşabilirsiniz